Ada kesalahan di dalam gadget ini

Jumat, 17 Februari 2012

TOPIK PERKULIAHAN SEJARAN PERADABAN ISLAM


Lampiran 3
KISI-KISI MAKALAH TOPIK PERKULIAHAN

 1. Pendahuluan : Pengertian Sejarah dan Peradaban Islam ; Agama dan Budaya ; Dasar-dasar Peradaban Islam Periodisasi Sejarah Peradaban Islam ; Hubungan ilmu sejarah dengan Ilmu-ilmu yang lain.  
 2. Islam pada masa Nabi Muhammad Saw. :
a.    Tradisi, budaya, politik dan agama masyarakat Arab.
b.    Peradaban Islam periode Mekah
c.    Peradaban Islam Periode Madinah : eksperimentasi politik dan masyarakat Islam
 1. Sejarah Peradaban Islam Pada masa Khulafa' ar-Rasyidun.
a.    Sistem Politik Islam dan Perluasan Wilayah
b.    Suksesi / proses pergantian kepemimpinan
c.    Perkembangan kemajuan / Pertumbuhan ilmu Keislaman
 1. Peradaban Islam Pada Masa Bani Umayyah
a.    Asal-usul dan Pertumbuhannya
b.    Upaya Penegakan Dinasti
c.    Kedudukan amir al-mukminin
d.    Sistem social, politik dan ekonomi.
e.    Sistem Pergantian Kepala Negara
f.     Kemajuan Ilmu-ilmu Keislaman
g.    Keruntuhan Bani Umayyah.
 1. Perkembangan Islam Pada Masa Bani Abbsyiyah.
a.    Asal-usul, silsilah dan pertumbuhannya.
b.    Sistem politik Pemerintahan dan Bentuk Negara (Barman, Buwaihi dan Seljuk).
c.    Orientasi Politik.
d.    Perkembangan Peradaban dalam Bidang Fisik.
e.    Kemajuan dalam Bidang Ilmu Pengetahuan / Intelektual
f.     Strategi Kebudayaan : Rasionalitas.
g.    Sebab-sebab Keruntuhannya.
 1. Perkembangan Umat Islam Pada Masa Umayyah di Andalusia
a.    Proses Masuknya Islam di Spanyol
b.    Perkembangan Politik (Masa Keamiran, Masa Kekhalifahan, Periode Muluk at-Tawaif)
c.    Masa Murabitun, Muwahidun dan Ahmar
d.    Perkembangan Kemajuan dalam Bidang Fisik
e.    Perkembangan Dalam Bidang Ilmu pengetahuan / Intelektual.
f.     Sebab Keruntuhannya.
 1.  Dinasti-dinasti Dalam Islam (Aghlabiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah)
 2. Perang Salib
 3. Turki Usmani
a.    Asal-usul dan Perkembangannya
b.    Sistem Sosial dan Politik
c.    Kemajuan yang dicapai
d.    Turki Usmani Pasca Sulaiman
e.    Kemunduran Turki Usmani
 1. Safawi di Persia
a.    Asal-usul dan perkembangannya
b.    Sistem Sosial dan politik
c.    Kemajuan yang dicapai
d.    Kemunduran dan Kehancuran Safawi
 1. Mughal di India.
a.    Asal-usul dan perkembangannya
b.    Sistem Sosial dan politik
c.    Kemajuan yang dicapai
d.    Kemunduran dan Kehancuran Mughal
 1. Pengaruh Kemajuan Umat Islam Terhadap Kemajuan Dunia Barat.
 2. Bangkitnya Nasionalisme Dunia Islam Atas Penjajahan Bangsa Barat
 3. Sejarah dan Peradaban Islam di Indonesia
a.    Proses Masuknya Islam, Akulturasi Budaya dan Perkembangannya
b.    Perkembangan Kerajaan Islam
c.    Pergumulan Politik Islam di Indonesia : Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan


Tidak ada komentar:

Posting Komentar